Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Actifcare (Nederlands)

Waarom dit onderzoek?

Bij gebrek aan een geneesmiddel dat het beloop van dementie kan veranderen is een tijdige diagnose van belang. Hierdoor kan er tijdig zorg ingezet worden en kunnen mensen controle over hun leven nemen en vooruit plannen. Veel EU landen promoten een tijdige herkenning van dementie. Tijdige toegang tot zorg zoals thuiszorg is belangrijk voor het reduceren van kosten door uitstel van een opname in een verpleeghuis. Ondanks deze ontwikkelingen ontvangen mensen met matig tot ernstige dementie en hun naasten vaak niet de juiste zorg op het moment dat ze dat nodig hebben. Actifcare richt zich op het beter begrijpen van de redenen voor deze mis-match tussen behoefte aan, toegang tot en gebruik van formele zorg. Actifcare wordt uitgevoerd in acht Europese landen, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren, en kunnen zien welke manier van toegang tot zorg het beste werkt. 

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het onderzoek is om de toegang tot zorg voor mensen met dementie in kaart te brengen. Dit willen we doen door te luisteren naar de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door dit in alle acht landen te doen, kunnen we een beeld scheppen van de zorg die nu bestaat in Europa, en bekijken hoe de toegang tot zorg het beste geregeld kan worden.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Alzheimer Centrum Limburg. Het betreft een samenwerking tussen de divisie Cognitive Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience en de divisie Mental Health van de School for Mental Health and Neuroscience. Het onderzoeksteam bestaat uit: Drs. Liselot Kerpershoek, Drs. Niels Janssen, Dr. Ron Handels, Dr. Hilde Verbeek, Dr. Claire Wolfs, Dr. Marjolein de Vugt, Prof. Dr. Frans Verhey.

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd in het kader van JPND door ZonMW en Alzheimer Nederland.

Meer informatie?

Leer hieronder een artikel in de Limburger

Sluit de enquête