(20xx) Apathie bij Parkinson

Reward mechanisms, mood and motivational symptoms in Parkinson's disease: an experimental approach:

In dit project wordt onderzoek gedaan naar apathie (of lusteloosheid) bij mensen met de ziekte van Parkinson. Apathie is een veel voorkomend gedragsprobleem bij de ziekte van Parkinson, en zorgt voor een vermindering van de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als de primaire verzorgers. Het is daarom belangrijk om meer te weten te komen over de mogelijke oorzaken van apathie. Tot nu toe is er weinig bekend over de hersenprocessen die te maken hebben met apathie. Echter, onderzoekers hebben de theorie ontwikkeld dat medicijnen die invloed hebben op de neurotransmitter dopamine mogelijk apathie bij Parkinsonpatiënten helpen verminderen.

Een belangrijk doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre de mechanismen van dopamine samenhangen met apathie. De resultaten van het project leveren mogelijk betere behandelingsmogelijkheden op, waardoor de kwaliteit van leven voor zowel de patiënten als hun verzorgers verbetert.