Wij zoeken deelnemers voor de volgende studies:

 

WerkDEM

Voor het Werken met Dementie (WerkDEM) project zijn we op zoek naar mensen met dementie en/of naasten. We zouden graag een beter beeld krijgen van de ervaringen met werken met de diagnose dementie. Dit willen we doen aan de hand van 1-op-1 interviews met werknemers met dementie en/of naasten. Zie onderstaand voor meer informatie over deelname of neem gerust contact op met: werkdem-np@maastrichtuniversity.nl voor meer informatie over dit onderzoeksproject!

Klik hier voor meer informatie.

FINGER-NL

Voor het FINGER-NL onderzoek naar leefstijl en hersengezondheid zijn wij op zoek naar deelnemers (tussen de 60-79 jaar) met geheugenklachten of een familielid met dementie.
In het FINGER-NL onderzoek gaan deelnemers gedurende twee jaar zelf, of onder begeleiding, aanpassingen doen aan hun leefstijl. Het uiteindelijk doel is om het denkvermogen te verbeteren, of achteruitgang te vertragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lion Soons via het email adres lm.soons@maastrichtuniversity.nl

Monitor-MI

Mensen met lichte geheugenproblemen kunnen tegen moeilijkheden aanlopen in het dagelijks leven. Met behulp van een elektronisch dagboek, genaamd de "PsyMate", willen wij in dit onderzoek een beter beeld krijgen van het dagelijks leven van mensen met lichte geheugenproblemen.

We zoeken mensen met:

 • Een diagnose 'lichte geheugenproblemen'
 • Beschikking over een smartphone

U zal worden gevraagd 6 dagen lang een digitaal dagboek bij te houden met u smartphone om uw dagelijkse activiteiten, gevoelens, sociale interacties, geheugen en concentratieproblemen te monitoren. Daarna wordt u uitgenodigd om de ervaringen te delen met de onderzoekers in een interview.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara Bartels via het email adres sara.bartels@maastrichtuniversity.nl

https://www.alzheimercentrumlimburg.nl/actueel/nieuws/met-een-digitaal-dagboek-het-dagelijks-leven-beter-begrijpen-de-monitor-mi-studie

Inlife

Doelgroep: Iedereen die mantelzorger is voor een naaste met dementie, in Nederland woont en beschikt over een internetverbinding op pc, laptop, tablet of smartphone kan meedoen. Meld je eerst aan op www.myinlife.nl en krijg gratis toegang tot de website en app met allerlei mogelijkheden.

Clientpanel

Bij Alzheimer Centrum Limburg doen we onderzoek naar dementie en de vele aspecten die de ziekte kent. Hierbij besteden we aandacht aan de biologie, de denkprocessen, de gedragsproblemen en aan de gevolgen van dementie voor de naaste familie. We doen onderzoek dat nauw aansluit bij de diagnostiek en zorg van de patiënten. Daarom zijn we op zoek naar mensen met dementie, hun naasten of andere geïnteresseerden die met ons willen meedenken over de vorm, inhoud en betekenis van dit onderzoek. Hierbij gaat het om uw ervaringen met de ziekte, uw mening, uw voorkeur en wensen en vooral uw advies aan ons.

Wilt u meedenken met ons Cliëntpanel Alzheimer Centrum Limburg? Meld u dan aan door een email te sturen naar i.ramakers@maastrichtuniversity.nl of door telefonisch contact op te nemen met 043-38 74175.

Klik hier voor meer informatie.

 

Veelgestelde vragen:

 • Waar kan ik me aanmelden?

  Stuur een email naar info@alzheimercentrumlimburg.nl of neem contact op met Els Ketelslegers via het telefoonnummer 043 38 74 175.

   

  Kan ik aan elk onderzoek deelnemen? 

  De doelgroep verschilt per onderzoek. Soms zoeken we personen die met geheugenklachten via de huisarts bij de geheugenpolikliniek terecht komen, soms zoeken we mantelzorgers. De onderzoeker gaat zorgvuldig na of u binnen de groep valt waar het onderzoek zich op richt. Dit gebeurt op basis van vooraf gestelde criteria zoals bijvoorbeeld leeftijd, type klachten of bereidheid om een bepaalde diagnostische testen te ondergaan. 

   

  Welk onderzoek voert het Alzheimer Centrum Limburg uit? 

  Aan het Alzheimer Centrum Limburg wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geheugenproblemen en dementie. We besteden aandacht aan de biologie, de denkprocessen, de gedragsproblemen en aan de gevolgen van dementie voor de omgeving. Ons doel is in de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Daarom vertalen wij onze ontwikkelingen uit het onderzoek naar de praktijk.

  Het onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg richt zich op drie grote onderwerpen:

  1. Ontstaan: Het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Het doel is het vinden van nieuwe wegen om dementie te voorkómen. Ook onderzoeken wij waarom sommige mensen nog tot op hoge leeftijd maar weinig achteruitgang van hun geheugen ervaren.
  2. Diagnose: Nieuwe manieren om beter een diagnose te kunnen stellen met bijvoorbeeld hersenscantechnieken of biomaterialen (bloed of hersenvocht). Ook proberen we met deze technieken beter te kunnen voorspellen wie een grote kans loopt om dementie te ontwikkelen.
  3. Behandeling en ondersteuning: Het ontwikkelen van werkzame ondersteuning en behandelmethodes die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren.

   

  Heeft deelname voordelen voor mij?

  Wetenschappelijk onderzoek gaat niet zonder de hulp van mensen met dementie, hun naasten en gezonde mensen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek kan voor u persoonlijk voordelig zijn. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe vorm van ondersteuning of behandeling krijgt aangereikt. Of dat daadwerkelijk helpt moet dan nog worden onderzocht. Vaak profiteert u daarom niet direct van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek is dan bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg van morgen, zodat ook mensen na u de beste zorg zullen blijven ontvangen.

   

  Zit ik aan het onderzoek vast? 

  Mocht u zich aanmelden, dan verplicht u zich nog tot niets. Er zal per onderzoek gekeken worden of u voor deelname in aanmerking komt. Vervolgens ontvangt u eerst een uitgebreide informatiebrief over het betreffende onderzoek. Daarna beslist u pas of u wilt deelnemen aan dit betreffende onderzoek. U kunt zich altijd en zonder opgave van reden  afmelden van een onderzoek.

   

Sluit de enquête