Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoek

(2020) TRADE

Psychiatrische aandoeningen hebben grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Bij mensen met dementie houdt dit niet op. De combinatie dementie en psychiatrische problematiek resulteert regelmatig in ‘moeilijk gedrag’ ofwel ‘probleemgedrag’, dat vaak een behoorlijke uitdaging is voor hulpverleners en mantelzorgers. Het TRADE-onderzoek draagt bij aan het verbeteren van waardige zorg voor deze mensen met dementie.

Een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) kan ontstaan na het doormaken van een traumatische levensgebeurtenis. Een PTSS gaat gepaard met levendige herbelevingen, voortdurende angst en waakzaamheid en vaak onvermogen om het normale leven weer op te pakken. Vaak kunnen mensen de balans van het leven, ondanks zo een gebeurtenis nog lang vasthouden. Maar het ouder worden, het verlies van cognitieve vermogens en zelfredzaamheid zijn factoren die kunnen bijdragen aan een opleving van PTSS.

Mensen met PTSS hebben een nagenoeg 2 keer zo hoge kans om dementie te ontwikkelen. Toch worden PTSS-symptomen bij patiënten met dementie vaak gemist, o.a. omdat een traumatisch levensverhaal niet altijd nog adequaat verteld kan worden. Mensen met dementie en PTSS tonen vaker problematisch gedrag, zoals schreeuwen en dwalen. Geschat wordt dat het voorkomen van PTSS bij dementie wel eens tussen 4.7% en 7.8 % kan zijn.

Voor PTSS bestaan goede behandelmethoden, zoals Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). De klinische effecten van EMDR-behandeling bij patiënten met dementie lijken tevens goed.

Doel: 

We willen de prognose en kwaliteit van leven voor patiënten met dementie en een co morbide PTSS verbeteren door een behandelhandreiking op te stellen:

  1. Een diagnostisch instrument te ontwikkelen (TRADE-interview) en dit beschikbaar te stellen.
  2. Meer inzicht te krijgen in hoe vaak PTSS voorkomt bij mensen met dementie en wat de impact is hiervan: op o.a. probleemgedrag, zorgkosten en zorglast.
  3. Vervolgens hopen we aan te tonen dat een (aangepaste) trauma behandeling: EMDR (-on the spot), bij deze mensen effectief is.

Hoe ? 

Dit onderzoek betreft een multi-center onderzoek bij regionale verpleeghuizen: Meandergroep, Cicero-zorggroep, Sevagram, Envida en Mondriaan als regionale GGZ-instelling. In het eerste gedeelte van het onderzoek (A) onderzoeken we het TRADE-interview in de praktijk. In een cross-sectioneel design onderzoeken we of mensen met dementie en PTSS verschillen t.o.v. mensen met dementie zonder PTSS m.b.t. o.a. gedrag, kwaliteit van leven, zorgkosten en belasting van betrokkenen. Het tweede gedeelte (B) van het onderzoek meten we de effecten op dezelfde parameters van EMDR-on the spot bij mensen met dementie en PTSS en we vergelijken deze uitkomsten met een controlegroep die bestaat uit mensen met dezelfde diagnoses die op de wachtlijst staan. 

Wie zijn de onderzoekers? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Demi Havermans, en Peggy Stuijts onder leiding van Dr. Sjacko Sobczak, Prof. Dr. Frans Verhey, Prof. B. Rutten, Dr. R. Handels in samenwerking met Academische Werkplaats Ouderenzorg-ZL. Bij vragen kunt u contact opnemen met D.Havermans via d.havermans@maastrichtuniversity.nl

Publicaties: 

1) Sobczak S, Van der Velden-Daamen M, Stuijts P (geaccepteerd). Zoektocht naar traumatische herinneringen bij dementie. Medisch Contact.

2) Sobczak S (geaccepteerd). Post Traumatische Stress Stoornis heeft impact bij mensen met dementie. Senior

3) Sobczak S, Deckers K, Olff M, Rutten BPF, Verhey F. (geaccepteerd with minor revisions). Comorbidity rates of posttraumatic stress disorder in dementia. European Journal of Psychotraumatology.

4) van Dongen HE, Havermans DCD, Deckers K, Olff M, Verhey F & Sobczak S. (submitted). Clinical presentation of post-traumatic stress disorder in dementia. Journal of Geriatric Psychiatry

5) Havermans DCD, Van der Velden-Daamen M, van Alphen SPJ, Verhey F, Rutten BPF Olff M, Stuijts P, Sobczak S (in preparation). The TRAuma and DEmentia (TRADE)-interview; a diagnostic tool for post-traumatic stress disorder in dementia. The American Journal of Geriatric Psychiatry

 

trade
Sluit de enquête