Pascale

Pascale Heins

Promovendus

Aandachtsgebieden

Sociale participatie van mensen met dementie: het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren en evalueren van een geografisch informatiesysteem (GIS).

Contact

p.heins@maastrichtuniversity.nl