Anne Marieke

Anne Marieke Doornweerd

Onderzoeksassistent

Aandachtsgebieden

Ik houd mij bezig met de uitbreiding van het programma 'Partner in Balans', waarbij we ons richten op de behoeften van zorgverleners van mensen met frontotemporale dementie en het programma vervolgens aanpassen aan de specifieke behoeften van deze doelgroep.

Contact

a.doornweerd@student.maastrichtuniversity.nl