Maatschappelijk

Het ACL streeft ernaar om de vooruitgang die met wetenschappelijk onderzoek wordt geboekt hier en nu ten goede te laten komen aan de mensen met dementie en hun naaste omgeving.

Dialogen

Een activiteit waar nadrukkelijk een vertaalslag wordt gemaakt van wetenschap naar een breed publiek betreft de Dialogen rondom Dementie. Hierbij presenteren professionals (artsen en onderzoekers) nieuwe ontwikkelingen rondom een bepaald thema en gaan vervolgens in debat met het publiek. Dit geeft onze onderzoekers een unieke mogelijkheid om direct in gesprek te gaan met cliënten en werkers in de gezondheidszorg en andersom. De 'Dialogen rondom Dementie' zijn al jaren een succes en vinden inmiddels op diverse plekken in Limburg plaats. Meer informatie vindt u bij het nieuws, de agenda en de pagina over dialogen.

Bekijk de agenda voor de komende dialogen.

Adoptieproject

Het Adoptieproject is een project waarbij kinderen van groep 7 en/of groep 8 van de basisschool regelmatig op visite gaan bij mensen met dementie. De kinderen krijgen in de klas eerst een gastles, waarin wordt uitgelegd wat het brein is, hoe het werkt en wat het doet, en wat er dan gebeurt als je een vorm van dementie krijgt. Daarna gaan er kleine groepjes kinderen, bij voorkeur wekelijks, op visie bij bewoners met dementie. Ze mogen meedoen bij de dagelijkse activiteiten zoals tafel dekken, koffie en thee serveren, de krant lezen, een spelletje spelen of lekker een blokje om met de rolstoel! Op deze manier kunnen deze kinderen zien wat het is om oud te worden, kunnen ze voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen, en zo komen ze ook in aanraking met de zorgsector die nog veel handen kan gebruiken de komende jaren! En de bewoners, die bloeien helemaal op van zo'n bezoekje! Ook het personeel beleeft veel plezier aan deze wervelwind bezoeken. Het mes snijdt aan vele kanten!

Wilt uw school of uw woonzorgcentrum mee doen aan dit mooie project? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fania Dassen (f.dassen@maastrichtuniversity.nl), de coördinator van dit project. 

Zie ook de flyer over het Adoptieproject aan het einde van deze pagina, of kijk eens naar de reportage van het Jeugdjournaal over ons project. 

Alzheimer Café

Het doel van het Alzheimer Café is om mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden. Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten worden begonnen met een korte inleiding door een ervaringsdeskundige of de vertoning van een film over een bepaald thema.

Voor meer informatie en de agenda van Alzheimer Café Maastricht, ga naar www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-zuidwest-limburg/alzheimer-cafe-maastricht

Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de kernboodschap van het project Senior Friendly Communities.

In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten: Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusie vriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Stichting euPrevent | EMR

Het project 'Senior Friendly Communities' valt onder de programmalijn 'Geestelijke gezondheidszorg' van Stichting euPrevent | EMR. De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Universiteit Maastricht is de Lead partner van het project 'Senior Friendly Communities'. De betrokken partnerorganisaties zijn:

  • Huis voor de Zorg (NL)
  • Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
  • Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège (BE)
  • Kreis Heinsberg -Gesundheitsamt/Stabsstelle für demografischen Wandel und Sozialplanung (DE)
  • Limburgs Gezondheidsoverleg (LOGO) (BE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (BE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • Stichting euPrevent|EMR (NL)

De rol van de Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht is leadpartner en brengt de nodige kennis op het gebied van psychische gezondheid met zich mee. Ze betrekt daarbij de expertise van het Alzheimer Centrum Limburg. Universiteit Maastricht is verantwoordelijk voor het begeleiden van het project en het ondersteunen van de partners, coördinatoren en deelnemende gemeenten. Het project zal het beleid en de aanwezige activiteiten voor de doelgroep per gemeente peilen. De Universiteit Maastricht zal de informatie uit de peiling verwerken in adviesrapporten, waarbij elke gemeente een op de gemeente toegespitst rapport zal ontvangen. Daarnaast zal de Universiteit Maastricht de gemeenten begeleiden bij het kiezen van interventies uit het "activiteiten buffet" met interventies die het project heeft ingekocht. Daarin zullen ook twee e-health interventies te vinden zijn die door de Universiteit ontwikkeld zijn.

Financiering

Het project 'Senior Friendly Communities' wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de partners een eigen bijdrage.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.

www.interregemr.eu

logo

logo's betrokken organisaties

Keuzewijzer Dementie - Maastricht en Heuvelland

De keuzewijzer is een praktische gids voor het vinden, aanvragen en organiseren van zorg en ondersteuning. De keuzewijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland en richt zich op zorg en initiatieven in de regio. Er is veel informatie opgenomen, maar deze keuzewijzer is waarschijnlijk nog niet compleet. Heeft u tips voor het uitbreiden/verbeteren van deze keuzewijzer, dan horen wij dat graag. Tips kunt u aan ons doorgeven via keuzewijzerdementiemh@gmail.com.  

Bekijk hier de Keuzewijzer dementie Maastricht en Heuvelland

Andere activiteiten

Andere activiteiten zijn het organiseren van openbare lezingen, bijvoorbeeld tijdens Wereldalzheimer dag 21 september en Brain Awareness Week, ludieke acties (b.v. Zumba marathon, Golftoernooi) en het vergroten van aandacht voor dementie via de media.