Vijfde bijeenkomst cliëntpanel

Op maandag 8 april 2019 vond de vijfde bijeenkomst plaats van het cliëntpanel van het Alzheimer Centrum Limburg.

Op maandag 8 april 2019 vond de vijfde bijeenkomst plaats van het cliëntpanel van het Alzheimer Centrum Limburg. De resultaten van de campagne ‘Wij zijn zelf het medicijn’ en de MijnBreincoach app werden getoond.  Er ontstond een interessante dialoog over de interpretatie van de resultaten en er werd door het panel benadrukt dat het van belang was om vervolgstappen te zetten. Dit zodat er ook echt iets gedaan wordt met hetgeen wat al bereikt is door de campagne. 

Daarnaast werd er door het panel ook actief meegedacht over hun ervaringen rondom het diagnostisch proces van de diagnose dementie en het hierop volgende zorgaanbod. De voorkeur van de panelleden varieerde: sommigen hadden de voorkeur dit traject te behouden bij de huisarts, terwijl anderen dit meer vonden passen bij een specialist. Sommige panelleden uitten het gevoel dat er veel eigen initiatief gevraagd is om de juiste zorg op het juiste moment te ontvangen. 

Wilt u meedenken met ons cliëntpanel? Meld u dan aan door een email te sturen naar angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl of door telefonisch contact op te nemen met 043-38 81321.

Sluit de enquête