Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Vacature promovendus voor het project 'Partner in Balans effectiviteit en kosteneffectiviteit'

De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Alzheimer Centrum Limburg een vacature voor een gedreven PhD-candidate op fulltime basis voor het project: 'Partner in Balans effectiviteit en kosteneffectiviteit'.

Achtergrond 
In Nederland leven er momenteel 280.000 mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Van de mensen ouder dan 65 jaar zal één op de vijf deze ziekte krijgen. Mantelzorgers hebben baat bij ondersteuning. Het Partner in Balans programma1 is een online eHealth interventie waarin mantelzorgers informatie krijgen toegereikt om beter voorbereid te zijn op mantelzorgtaken. Dit wordt aangeboden via casemanagers en andere professionals met wie een mantelzorger via de eHealth portal contact kan opnemen. Dit programma is bewezen effectief op korte termijn2. De lange-termijn effectiviteit en doelmatigheid zijn echter onbekend.

Het onderzoek
Het Partner in Balans doelmatigheid project richt zich op de evaluatie van de interventie Partner in Balans in termen van effectiviteit en kosteneffectiviteit. Partner in Balans zal worden aangeboden via casemanagers en andere zorgprofessionals die in contact staan met mantelzorgers van mensen met dementie in een vroege fase van de ziekte. Het programma richt zich op aspecten als acceptatie, communicatie, omgaan met spanning etc., zaken waarvan mantelzorgers hebben aangegeven ondersteuning te kunnen gebruiken tijdens de zorg voor een naaste met dementie.

Partner in Balans is bewezen effectief. Het verbetert de zelfredzaamheid van mantelzorgers over een periode van 8 weken. Het programma wordt momenteel ingezet door verschillende organisaties in Limburg, Brabant en op enkele andere plekken in Nederland. Voor de verdere implementatie zijn gegevens over langetermijn doelmatigheid van belang. Dergelijke uitkomsten ondersteunen de beslissing voor een verdere implementatie van deze interventie. Deze gegevens zullen worden verkregen via een gerandomiseerde trial waarin 63 deelnemers in de interventie en in de controlegroep worden gevolgd over een periode van 2 jaar. Tijdens dit project wordt gezamenlijk opgetrokken met een soortgelijk project vanuit het VU Amsterdam, waarin ook 63 deelnemers per conditie worden gevolgd.

Werkzaamheden 
De kandidaat voert de interventiestudie uit en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn. Dit houdt in: METC aanvraag, werving en training van zorgprofessionals voor het includeren van deelnemers voor de trial, uitvoeren van metingen (vragenlijsten) van deelnemers. De bevindingen uit het onderzoek (effectiviteit van de interventie, kosteneffectiviteit, implementatie uitkomsten en behandelresponse) worden beschreven in een academisch proefschrift en gepresenteerd op nationale en internationale congressen.

Aanstelling
De aanstelling vindt plaats bij de divisie Cognitive Neuropsychiatry en Clinical Neurocience van de School for Mental Health and Neuroscience van de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University Medical Centre+.

U vindt de volledige vacature hier.

De deadline om te solliciteren is 17 maart.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot:

Prof. Dr. M. de Vugt, Vakgroep of Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University, Telefoon +31 43 387 7445, email m.devugt@maastrichtuniversity.nl
Dr. R. Handels, Vakgroep of Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht University, Telefoon +31 43 388 1036, email ron.handels@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête