TANDEM

Afgelopen september is het TANDEM (Training Aandacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers) project na twee jaar succesvol afgerond.

 

“Je zit eigenlijk met zijn tweeën op die fiets. Als de ene uit balans raakt, dan raakt de ander vaak ook wat uit balans. Het is soms een hele oefening om de balans samen te vinden en te behouden. En het vraagt niet alleen maar dat je voor de ander kijkt hoe de ander in balans kan blijven, maar vooral ook ‘Hoe blijf ikzelf in balans?’” 

-Deelnemer van TANDEM 

Afgelopen september is het TANDEM (Training Aandacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers) project na twee jaar succesvol afgerond. Het TANDEM project had als doel om een training te ontwikkelen en evalueren voor mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. De training is gebaseerd op een 8-weekse mindfulness training: mindfulness gebaseerde stress reductie (MBSR) die eind jaren ’70 in Amerika is ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn. Mindfulness zou je kunnen omschrijven als opmerkzaamheid of aandachtigheid. Het is een vaardigheid die je kan trainen. Net zoals je naar de sportschool gaat om je spieren te trainen, is het ook mogelijk om met oefeningen je aandacht trainen. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een mindfulness training depressieve klachten, angst en stress doet afnemen en de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Met de TANDEM training is er gekeken of de training ook geschikt is voor mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. Deelnemers van de TANDEM training kwamen naar 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefenmiddag. Ze volgden deze groepstraining in dyades: de persoon met dementie en partner samen. Na de training vulden de deelnemers vragenlijsten in en er werden interviews afgenomen om de ervaringen te evalueren. Deelnemers gaven aan dat de training heeft geholpen met ontspanning, aandacht, acceptatie en het omgaan met moeilijke situaties. Ook heeft dit onderzoek laten zien dat het haalbaar is om de training in dyadeverband toe te passen. Deelnemers leerden om aandacht te hebben voor het huidige moment, waardoor er minder focus komt te liggen op bezig zijn met verleden en toekomst. Gecertificeerde mindfulness trainers hebben de TANDEM trainershandleiding en werkboek kunnen aanvragen. Een enthousiaste groep van bijna 200 trainers hebben interesse getoond in de TANDEM training. Op de website www.tandemproject.nl zijn de locaties van deze trainers en meer informatie over het project te vinden. 

Sluit de enquête