Succesvolle verdediging proefschrift Mignon Schichel

"Age-friendly municipalities in a cross border context: lessons learned from the Senior Friendly Communities project"
 
Proefschrift Mignon Schichel

Dit onderzoek kijkt naar hoe gemeenten ouderenvriendelijker kunnen worden, en hoe zij hierin van buurgemeenten aan de andere kant van de grens kunnen leren. De focus ligt op beleid dat mensen met dementie, mensen met ouderdomsdepressie en mantelzorgers ondersteunt. Meer dan dertig Belgische, Duitse en Nederlandse gemeenten en negen projectpartners uit de Euregio-Maas-Rijn deden hiervoor mee aan het Senior Friendly Communities (SFC) project.
Er werden interviews gedaan met vertegenwoordigers van de gemeenten vooraf en na het project. Tijdens het project werd kennis uitgewisseld en werden bestaande interventies, ook van over de grens, eventueel als vertaalde variant, aangeboden in de gemeenten.

Het onderzoek laat zien dat het project vooral veel bewustzijn heeft verhoogd onder de gemeenten, over de doelgroepen als ook bewustzijn van wat de gemeenten zelf kunnen doen om deze mensen te ondersteunen en met welke projectpartners zij om tafel kunnen gaan. Dit zijn de eerste stappen naar een inclusiever beleid.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

 

Sluit de enquête