13 februari 2019

Start nieuw onderzoeksproject: Het diagnostisch proces en de zorg hierna: bent u tevreden of kan het beter?

Dementie kan steeds beter (en eerder) worden vastgesteld. Echter, tot op heden kan dementie helaas niet genezen of gestopt worden. Daarom is het dus belangrijk dat de zorg, die wordt aangeboden nadat zo’n diagnose is gesteld, zodanig wordt ingericht dat patiënten en hun naasten hierin zo goed mogelijk begeleid worden. Aan welke vormen van zorg hebben patiënten in deze fase behoefte? Aan welke vormen van zorg hebben naasten behoefte? En waarin willen zorgprofessionals graag ondersteund worden?

In 2019 start een nieuw onderzoek naar de ervaringen van patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals met betrekking tot het diagnostisch proces en de zorg die hierna wordt aangeboden. Zoals aangegeven, houdt het niet op nadat een diagnose eenmaal is gesteld. Tot op heden is er echter weinig onderzoek gedaan naar de fase hierna. Het nieuwe COGNISANCE-onderzoek (CO-desiGning demeNtia dIagnoSis ANd post-diagnostic CarE) heeft tot doel het in kaart brengen van ervaringen met het diagnostisch proces en op basis daarvan enkele verbeterpunten te identificeren. In het onderzoek wordt samengewerkt met collega’s uit Australië, Canada, Engeland en Polen. Uiteindelijk zullen wij samen een draaiboek ontwikkelen dat ook door verschillende andere landen overgenomen kan worden en waarmee de zorg, die wordt aangeboden nadat een diagnose dementie is gesteld, verbeterd kan worden. Deze verbetering zullen wij realiseren vanuit het perspectief van zowel patiënten als naasten alsook zorgprofessionals.

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Vienna Kooijman:

vienna.kooijman@maastrichtuniversity.nl