30 augustus 2018

'Seniorvriendelijke gemeenten’ voorbeeld voor Europa. WHO kiest uniek project in Euregio Maas-Rijn als ‘best practice’.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zo onder de indruk van ‘Senior Friendly Communities’ dat ze het grensoverschrijdende project voor senioren in de Euregio Maas-Rijn heeft benoemd tot voorbeeld voor Europa. In dit project werken 9 euregionale partners en 31 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn samen aan een seniorvriendelijke omgeving. Doel is om senioren met dementie en ouderdomsdepressie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Uniek in het project is het grensoverschrijdend delen van concrete activiteiten uit België, Duitsland en Nederland. In plaats van zelf ‘het wiel uit te vinden’, maken de buurlanden gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Voor meer informatie over dit project, waarvan Universiteit Maastricht de lead partner is, zie https://www.euprevent.eu/nl/seniorvriendelijke-gemeenten-voorbeeld-voor-europa/.