Resultaten steekproefmeting campagne ''We zijn zelf het medicijn''

In 2017 deed het Alzheimer Centrum Limburg een steekproefmeting in de Provincie Limburg om te onderzoeken wat mensen weten over preventie van dementie. Bijna 600 mensen vulden onze vragenlijst in, waaruit bleek dat de meeste mensen zich nog niet bewust zijn van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Dit resultaat heeft geleid tot de campagne “We zijn zelf het medicijn”, die in 2018 in Limburg is uitgevoerd. Bent u benieuwd naar de volledige resultaten van deze steekproefmeting?
De resultaten zijn nu gepubliceerd, en kunt u inzien. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl

In 2017 deed het Alzheimer Centrum Limburg een steekproefmeting in de Provincie Limburg om te onderzoeken wat mensen weten over preventie van dementie. Bijna 600 mensen vulden onze vragenlijst in, waaruit bleek dat de meeste mensen zich nog niet bewust zijn van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Dit resultaat heeft geleid tot de campagne “We zijn zelf het medicijn”, die in 2018 in Limburg is uitgevoerd. Bent u benieuwd naar de volledige resultaten van deze steekproefmeting? 
De resultaten zijn nu gepubliceerd, en kunt u inzien. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl

Link naar artikel: https://rdcu.be/bFx9b

 

Sluit de enquête