QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia) project gehonoreerd!


We zijn heel trots dat het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) partner is in het QoLEAD project (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia), welke binnen de Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) call ‘Leven met Dementie’ gehonoreerd is. In het QoLEAD project zal ACL samenwerken met de TU/e, Alzheimer Nederland, JAIN-TIGNL, Radboud Universiteit, TUDelft, TNO, UMCG, Fontys HS, UT/Tranzo, Rotterdam HS, UU, Vilans, Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Tante Louise, SVRZ Servicecentrum, UMCN/UKON, CZ en VGZ.

Binnen het QoLEAD project voeren we onderzoek uit gericht op het vergoten van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving, met behulp van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, of AI). In dit project staan de behoeftes en wensen van mensen met dementie centraal, en gaan we samen met hen werken aan innovaties op belangrijke levensgebieden als sociaal contact, veiligheid, betekenisgeving en persoonlijke autonomie. Kunstmatige intelligentie kan hierbij van dienst zijn doordat het kan leren en zich kan aan aanpassen aan verschillende personen in een verscheidenheid aan contexten. Zodoende kan AI gaandeweg steeds beter mensen ondersteunen en hun welzijn verhogen. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten die mensen met geheugenklachten helpen dagelijkse dingen te onthouden, of aan een navigatiehulpmiddel dat de betekenisvolle locaties uit de directe omgeving van een persoon met dementie leert kennen, en ondersteuning kan bieden.   


Een belangrijk doel van het project is mensen uit de zorg en de wereld van AI bij elkaar te brengen. We willen een brug slaan tussen zorgprofessionals die alles weten van dementie en onderzoekers die verstand hebben van algoritmes. De bedoeling is dat we samen in een proces van co-creatie en co-design op zoek gaan naar oplossingen die écht werken. Kunstmatige intelligentie is hierbij overigens een middel en geen doel op zichzelf – het biedt niet per se altijd de enige of beste oplossing. We kijken naar wat mensen met dementie nodig hebben, zowel thuis als in een zorgomgeving. Daarnaast houden we rekening met hoe zorgprofessionals in de praktijk werken, en welke technische innovaties daar het beste bij passen. Mensen met dementie en mantelzorgers sturen deze innovaties in een open netwerk van praktijklocaties, kennisinstellingen en bedrijven met als ultieme impact een betere kwaliteit van leven.

Dit project gaat deze zomer (2022) van start! Voor vragen over QoLEAD kan je mailen naar hannah.christie@maastrichtuniversity.nl, ron.handels@maastrichtuniversity.nl, of m.devugt@maastrichtuniversity.nl.

 

Sluit de enquête