Publicatie in Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Van maart 2018 tot februari 2019 voerde het Alzheimer Centrum Limburg campagne om inwoners uit de Provincie Limburg meer bewust te maken van de invloed van een gezonde leefstijl op het verminderen van het risico op dementie. De opzet en het resultaat van deze “We zijn zelf het medicijn” campagne zijn nu te lezen in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Dit Nederlandstalige stuk is ideaal voor Nederlandse wetenschappers, beleidsmakers en clinici die ambities hebben om een zelfde soort campagne op te zetten. De GGD Haaglanden en de GGD West Brabant zijn hier al mee begonnen. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl

https://tvgg.nl/artikelen/een-publiekscampagne-om-bewustwording-over-risicoreductie-van-dementie-te-verhogen-een-pre-post-studie-nederlandse-vertaling/

Sluit de enquête