Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

£2 miljoen om Partner in Balans uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk

Onderzoekers van de University of East Anglia en Norfolk en de Suffolk NHS Foundation Trust (NSFT) hebben een nieuw project gelanceerd om het leven van mantelzorgers van mensen met dementie in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Ze zullen samenwerken met mantelzorgers en professionals om samen een nieuw ‘Carecoach’ ondersteuningspakket te ontwikkelen en te testen - dankzij bijna £ 2 miljoen aan financiering van het National Institute for Health Research (NIHR).

arecoach bouwt voort op succesvol onderzoek bij het Alzheimer Centrum Limburg. Carecoach is de nieuwste versie van de Partner in Balance-interventie. Van Partner in Balance is al aangetoond dat het de last en stress van de zorg voor een familielid of vriend met dementie vermindert. Tijdens deze interventie doorlopen mantelzorgers van mensen met dementie en de ziekte van Parkinson online modules met onder meer video's, tips van lotgenoten en huiswerkopdrachten. Tijdens dit proces krijgen ze coaching en feedback van een getrainde coach. Je kunt de huidige versie van Partner in Balance (in het Nederlands, Engels, Frans en Duits) hier bezoeken: https://www.partnerinbalans.nl/home/en/, en de voortgang van Partner in Balance volgen op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Het Carecoach-project omvat ook samenwerkingen met Dementia UK, de Alzheimer's Society, het TIDE-netwerk van verzorgers, oud-mantelzorgers en gezondheids- en zorgprofessionals (Together In Dementia Everyday) en INTERDEM (het Europese netwerk voor onderzoek naar vroege detectie en tijdige interventie bij dementie), met software die wordt ontwikkeld door Ilionx.

In English

£2 million to expand Partner in Balance to the UK

Researchers at the University of East Anglia and Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust (NSFT) have launched a new project to improve the lives of dementia carers in the UK. They will work with carers and healthcare workers to co-develop and test a new ‘Carecoach’ support package – thanks to almost £2 million in funding from the National Institute for Health Research (NIHR).

Carecoach builds on successful research carried out at the Alzheimer Center Limburg. Carecoach is the newest iteration of the Partner in Balance intervention. Partner in Balance has already been shown to reduce the burden and stress of caring for a family member or friend with dementia. In this intervention, carers of people with dementia and Parkinson’s disease complete online modules, which include videos, tips from fellow carers, and homework assignments. Throughout this process, they receive coaching and feedback from a trained coach. You can visit the current version of Partner in Balance (in Dutch, English, French, and German) here: https://www.partnerinbalans.nl/home/en/, as well as follow Partner in Balance’s progress on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn.

The Carecoach project also includes collaborations with Dementia UK, the Alzheimer’s Society, the TIDE network of carers, former carers and health and care professionals (Together In Dementia Everyday) and INTERDEM (the European network on research into early detection and timely intervention in dementia), with software being developed by Ilionx.

Sluit de enquête