5 oktober 2018

Promotie Syenna Schievink

Vrijdag 5 oktober verdedigde Syenna Schievink haar proefschrift "Vascular Cognitive Impairment. At the heart of the matter".

Cognitieve achteruitgang is een onderbelicht gevolg van beroerte en hartziekten. In haar proefschrift toont neuropsycholoog Syenna Schievink aan dat coronaire hartziekten, zoals hartinfarct of angina pectoris, geassocieerd zijn met een hogere kans op dementie. Verder lieten mensen die onlangs eerste hart- en vaatproblematiek ontwikkelden een versnelde achteruitgang zien in informatieverwerkingssnelheid en geheugen. Bij mensen met een beroerte zijn cognitieve problemen niet louter het gevolg van de hersenlaesie zelf, maar hangen ze daarnaast samen met meer diffuse breinschade. Het onderzoek levert belangrijk bewijs voor de relatie tussen de gezondheid van het hart en vaten en die van het brein.