15 november 2019

Promotie Niels Janssen

Op 15 november j.l. heeft Niels Janssen, onderzoeker aan het Alzheimer Centrum Limburg, zijn proefschrift Patterns and Pathways: indicators for potential improvement of dementia careverdedigd. Niels heeft voor zijn promotieonderzoek verschillende studies gedaan rondom zorgbehoeften, zorggebruik en kwaliteit van leven van mensen met dementie en mensen zonder dementie.