Promotie Lotte Berk

Vrijdag 22 maart om 14:00u verdedigde Lotte Berk haar proefschrift getiteld: "Mindfulnesss and aging: Exploring mechanisms and interventions"

Vrijdag 22 maart om 14:00u verdedigde Lotte Berk haar proefschrift getiteld: "Mindfulnesss and aging: Exploring mechanisms and interventions"

Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in de mechanismen van mindfulness bij veroudering, en te onderzoeken of en hoe mindfulness samenhangt met stemming in het dagelijks leven. Daarnaast werd de toepassing van een op mindfulness gebaseerde interventie onderzocht om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Mindfulness of ‘opmerkzaamheid’ is een karaktereigenschap van iemand, maar ook een toestand die kan fluctueren. Dit onderzoek laat zien dat mindfulness samenhangt met positief affect gedurende de dag. Daarnaast laat ons onderzoek zien dat mindfulness als karaktereigenschap samenhangt met laaggradige ontsteking. Ook was een lager niveau van diabetesgerelateerde stress te zien in deelnemers met type 2-diabetes met hogere niveaus van mindfulness. De speciaal ontwikkelde Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers (TANDEM) voor mensen met beginnende dementie en mantelzorgers, werd positief ontvangen door de deelnemers. Ze gaven aan dat de training had geholpen met ontspanning, aandacht, acceptatie en het omgaan met moeilijke situaties.

Sluit de enquête