Promotie Isabelle Bos

Vrijdag 12 oktober om 12:00u verdedigde Isabelle Bos haar proefschrift "Biomarkers of Alzheimer’s disease – relations with vascular factors and cognition in the pre-dementia stages".

Vrijdag 12 oktober om 12:00u verdedigde Isabelle Bos haar proefschrift "Biomarkers of Alzheimer’s disease – relations with vascular factors and cognition in the pre-dementia stages".

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door opstapeling van het amyloïde eiwit en vormen van kluwen van het tau eiwit in het brein. In dit proefschrift werd onderzocht wat de relatie is tussen vasculaire factoren (als suikerziekte, hoge bloeddruk en obesitas), zogenaamde neurodegeneratieve mechanismes (als ontstekingen in het brein of miscommunicatie tussen hersencellen) en het ontstaan van Alzheimer pathologie. We vonden dat vasculaire factoren geassocieerd waren met een toename van de tau kluwen, terwijl neurodegeneratieve mechanismes geassocieerd waren met beide schadelijke Alzheimer eiwitten. Deze bevindingen geven nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van preventie strategieën voor de ziekte van Alzheimer.  

Sluit de enquête