Promotie Alieske Dam

Donderdag 25 november om 14:00u verdedigde Alieske Dam haar proefschrift getiteld "INLIFE; An innovative online social support intervention for caregivers of persons with dementia"

Donderdag 25 november om 14:00u verdedigde Alieske Dam haar proefschrift getiteld "INLIFE; An innovative online social support intervention for caregivers of persons with dementia"

Promotores: prof.dr. M.E. de Vugt, prof.dr. F.R.J. Verhey
Co-promotor: dr. M.P.J. van Boxtel

Het onderzoek wat in dit proefschrift is omschreven is gericht op de ontwikkeling en evaluatie van een online platform ‘Inlife’ voor mantelzorgers en mensen met dementie (www.myinlife.nl). Het platform werd ontwikkeld in nauwe samenspraak met de doelgroep en voorziet in de behoefte voor sociale ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie. Uit onderzoek naar de effectiviteit van dit platform komt naar voren dat Inlife   voor mantelzorgers en mensen met de dementie de ondersteuning faciliteert en positieve communicatie vergroot binnen het sociale netwerk. Onlangs is het platform geïmplementeerd door Alzheimer Nederland op www.dementie.nl en is de Inlife website en app landelijk toegankelijk voor mantelzorgers in heel Nederland.

 

Sluit de enquête