Patronen in hersennetwerken: een belangrijk puzzelstuk in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer

Nieuwe publicatie: Patronen in hersennetwerken - een belangrijk puzzelstuk in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer

Onze hersenen bevatten grofweg 100 miljard (100.000.000.000) hersencellen. Dat zijn net zo veel cellen als dat er sterren in de melkweg zijn! Niet alleen is het belangrijk dat deze cellen op zichzelf gezond blijven functioneren, maar is het ook belangrijk dat de communicatie tussen deze cellen goed blijft functioneren. Cellen communiceren met elkaar via verbindingen, die we connecties noemen. Deze connecties samen vormen netwerken. Zowel bij de gezonde veroudering als in de ziekte van Alzheimer gaat de kwaliteit van deze hersennetwerken achteruit. 

In deze studie hebben we gebruik gemaakt van speciale hersenscans. We hebben gezocht naar bepaalde patronen in de hersennetwerken. Daarna hebben we gekeken naar hoe deze patronen samenhangen met het bekende giftige Alzheimer eiwit, genaamd beta-amyloïde. Op basis van deze analyses konden we een groep mensen identificeren die een groter risico heeft om in de toekomst geheugenproblemen te ontwikkelen. Deze groep mensen vertoont twee netwerken die langs elkaar communiceren. Deze mensen vertoonden ook meer giftige eiwitten. We vermoeden dat deze patronen in netwerken de hersenen gevoeliger maken voor de giftige effecten van het amyloïd eiwit, waardoor deze mensen eerder geheugenachteruitgang vertonen. Deze resultaten kunnen belangrijk zijn voor toekomstig medicijnenonderzoek omdat deze groep mensen mogelijk sneller reageert op anti-amyloïd medicatie. Uiteindelijk kunnen deze bevindingen bijdragen aan het afremmen van de ziekte van Alzheimer, mogelijk nog voordat geheugenproblemen de kop opsteken.

Voor meer informatie nodigen wij u graag uit om het volledige wetenschappelijke artikel gratis te lezen door hier te klikken.

---> 

 

 

 

 

 

 

Door promovendus Roy van Hooren

Hier vindt u meer onderzoek over de STRAIN studie

Sluit de enquête