Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Oud medicijn voor een nieuwe toepassing: oproep voor mensen met lichte geheugenproblemen (MCI)

Bij het MUMC+ /Alzheimer Centrum Limburg zijn we sinds kort begonnen met de ROMEMA trial. ROMEMA wordt gefinancierd door ZonMw, een onafhankelijke landelijke subsidiegever, en is een gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde trial naar de werking van het geneesmiddel roflumilast (Daxas) voor de behandeling van lichte cognitieve stoornissen (MCI). Roflumilast is al sinds 2010 in Nederland veilig getest en geregistreerd voor behandeling van een longziekte (chronische obstructieve longziekte, COPD). Met de toenemende vergrijzing zijn er steeds meer mensen die problemen hebben met hun geheugen, aandacht, taal of leervermogen: kortweg cognitie genoemd. De mogelijkheden om mensen met deze klachten te behandelen zijn beperkt. Om deze reden wordt gezocht naar mogelijkheden om deze klachten te verminderen door een behandeling met een medicijn. Op dit moment zijn geen werkzame geneesmiddelen beschikbaar voor het behandelen van geheugenproblemen.

Gebaseerd op eerdere studies wordt verwacht dat roflumilast de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen hersencellen kan bevorderen. De werkzaamheid van roflumilast vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. In deze studie zal bij mensen met lichte geheugenproblemen onderzocht worden of een behandeling van 6 maanden met roflumilast het geheugen en de aandacht verbetert. Verder zijn wij ook geïnteresseerd in de visie van de naaste/mantelzorger.

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen met een diagnose Lichte Cognitieve Stoornissen (MCI) door het voorstadium van de ziekte van Alzheimer en hun naaste. Hij/zij kan meedoen aan het onderzoek als deze diagnose is vastgesteld door zijn/haar medisch specialist, hij/zij tussen de 50 en 90 jaar is, een BMI tussen 18.5 en 30 heeft en geen chronische obstructieve longziekte (COPD) of astma heeft. Ook is het belangrijk dat hij/zij een naaste heeft, die met hem/haar mee kan doen aan het onderzoek. De naaste wordt gevraagd met de patiënt mee te gaan tijdens afspraken en ook gevraagd vragenlijsten in te vullen.

We zullen eerst met de patiënt en zijn/haar naaste een afspraak maken bij de universiteit van Maastricht voor een medisch onderzoek. We nemen een vragenlijst door o.a. over medicatiegebruik en meten bloeddruk. Naar aanleiding van het medisch onderzoek bepalen we of iemand kan deelnemen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek bestaat uit: 5 keer een afspraak bij de Universiteit Maastricht om testen te doen. Dit duurt per keer ongeveer 2 uur. Het gaat o.a. om een geheugentest, vragenlijsten, bloedafname, traanvochtafname en bloeddrukmeting. Voor een periode van 24 weken, 1 capsule per dag nemen. Bovendien vragen we u dagelijks een medicatiedagboek bij houden.

Wanneer u vrijblijvend uitgebreide informatie over het onderzoek wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker:

Nina Possemis, Universiteit Maastricht
06-13337302
n.possemis@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête