Opleiden en trainen over de Europese grenzen heen

De Europese Commissie wil goed opgeleide en mobiele onderzoekers met een breed netwerk over heel Europa. Dit gebeurt onder meer via trainingsprogramma's als DISTINCT.

De Europese Commissie wil goed opgeleide en mobiele onderzoekers met een breed netwerk over heel Europa. Dit gebeurt onder meer via trainingsprogramma's als DISTINCT. Het is een Europees samenwerkingsverband dat vijftien jonge onderzoekers wil klaarstomen voor de Europese markt. Hoofdthema van DISTINCT is de vraag: Hoe kan technologie het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren? 'Ook dit is Europa.'

Europa geeft jonge onderzoekers de kans om in het buitenland een proefschrift te schrijven. Ze lopen stages, volgen seminars, bezoeken bedrijven. Tijdens zomerscholen ontmoeten zij elkaar om kennis te delen. Zo worden zij getraind om een eigen Europees netwerk op te zetten. Dit gebeurt via zogenaamde Marie Curie Innovative Training Networks (ITN's). Jaarlijks organiseert Europa zo'n honderd van deze training- en onderwijsprogramma's. 

Een daarvan is DISTINCT (Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology. 'Het zijn trainingen naast de reguliere universitaire opleiding en ziekenhuistraining,' legt hoogleraar neuropsychiatrie en ouderenpsychiatrie Frans Verhey uit. 'Na een strenge selectie worden de komende drie jaar vijftien jonge onderzoekers klaargestoomd voor de Europese markt.' 

Draagbare technologie

Het hoofdthema van DISTINCT is het gebruik van technologie om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers te verbeteren. Maastricht UMC+ is gehonoreerd met twee promotieplaatsen. Eén project betreft het monitoren van het alledaagse leven van mantelzorgers via wearables. Met behulp van een elektronisch dagboek PsyMate op een smartphone wordt de dagelijkse stress bij mantelzorgers gemeten. 

Een tweede project gaat over GPS tracking, een systeem waarmee mensen zelf de weg kunnen terugvinden als zij verdwalen. Verhey is namens Maastricht UMC+ en het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) trainingscoördinator van het project. Samen met Marjolein de Vugt, hoogleraar Psychosociale Innovaties bij Dementie en mededirecteur van het ACL. Zij worden ondersteund door trainingsmanager Fania Dassen bij het ACL.

Patiëntenkoepels.

DISTINCT is een samenwerkingsverband van acht onderzoeksorganisaties uit diverse Europese landen, waaronder Maastricht UMC+ en het ACL. Daarnaast zijn er niet-academische partners, waaronder vier hightechbedrijven en grote patiëntenkoepels als Alzheimer Europe. Verhey: 'Binnen deze club vindt er nauwe samenwerking plaats met de European Working Group of People with Dementia. Dit zijn mensen met dementie uit heel Europa die ons helpen met onderzoeksvragen: wat is goede technologie, hoe zijn we hiermee geholpen? Het is een heel interactief en praktisch onderzoek. Het gaat echt om wat je aan technologie in het dagelijks leven hebt.'

'Ook dit is echt Europa', zegt Verhey. Zij probeert mensen met dementie en mantelzorgers te helpen beter met hun ziekte te leven. DISTINCT laat daarmee zien dat zorg in onze tijd over de landsgrenzen heengaat en dankzij E-Health en Mobile Health veel breder is geworden. Verhey: 'Zulke technologie kan meer veiligheid aan mensen met dementie en hen meer laten participeren in de samenleving. Het doel is hun  individuele vrijheid te vergroten.'

Europese schaal

De meerwaarde van een samenwerkingsverband als DISTINCT is volgens Verhey groot. 'Jonge academici die op Europese schaal denken vormen een vele malen groter sociaal kapitaal dan wat je in Nederland kunt aanboren. Voor ons betekent het een ongekende schaalvergroting van het Europese netwerk, waardoor je anders gaat denken. Je organiseert een cursus in Praag, bezoekt een seminar in Ierland of kick-off meeting in Londen. Zo gaan we met elkaar de komende drie jaar in Europa iets moois opzetten.'

https://www.mumc.nl/actueel/publicaties/prof-frans-verhey-hoogleraar-neuropsychiatrieouderenpsychiatrie

 

Sluit de enquête