Op bezoek bij het Alzheimertrefpunt Heuvelland

Op 22 februari is Pascale Heins gastspreker geweest bij het Alzheimertrefpunt Heuvelland. Ze heeft meer mogen vertellen over haar onderzoek erop uit met dementie. Het onderzoek kijkt naar hoe je mensen met dementie die thuiswonend zijn beter kunt ondersteunen bij het sociaal actief blijven. 

Waarom sociaal actief blijven?

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen met dementie geneigd zijn om minder deel te nemen aan sociale activiteiten, vooral buiten de deur. Dit kan heel veel verschillende redenen hebben. Zo kan het lastig worden een gesprek te volgen in een drukke omgeving of de weg te vinden buiten de deur. Sociaal actief te blijven is echter belangrijk voor de gezondheid én voor de hersenen.

Onderzoek erop uit met dementie

Pascale is in gesprek gegaan met 12 mensen met dementie en hun partners. Uit de gesprekken kwam naar voren dat mensen met dementie bepaalde activiteiten minder doen dan voorheen (bijvoorbeeld op vakantie gaan). Ook het zelfstandig op pad gaan met dementie is niet altijd vanzelfsprekend. De persoon met dementie kan zich onzeker voelen of de partner maakt zicht juist zorgen.

Daarom werd een nieuwe studie opgestart naar de ‘Viamigo’ – een app voor het zelfstandig op pad gaan met dementie. ‘Viamigo’ is ontwikkeld door de Universiteit Hasselt (België). Met deze app kan een persoon met dementie zelfstandig op pad gaan, terwijl een mantelzorger vanop een afstand een oogje in het zeil houdt. De mantelzorger ontvangt bijvoorbeeld meldingen als de persoon met dementie van een geplande route afwijkt en kan zo vanop afstand de naaste weer op weg helpen. Lees hier meer informatie over 'Viamigo'.

Deelnemers gezocht

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers die samen de app willen testen voor drie maanden. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier of neem vrijblijvend contact op met de onderzoeker Pascale Heins (p.heins@maastrichtuniversity.nl / 043-388 1022).

 

 

 

 
Sluit de enquête