Nieuwsbrief - december 2018

Dit is de eerste versie in samenwerking met het Alzheimeronderzoeksfonds Limburg, vandaar de nieuwe opmaak.

Beste lezers,

Nog even en dan is het jaar 2018 alweer voorbij. We kijken terug op een aantal mooie mijlpalen. We zijn er trots op dat de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ een succes is. Op diverse plaatsen in de provincie heeft Alzheimer Centrum Limburg het afgelopen jaar lezingen, bijeenkomsten en acties georganiseerd om het belang van preventie van dementie op de agenda te zetten. We hebben zelfs op 26 november jl. met een slag op de gong de AEX beurs in Amsterdam geopend en landelijk aandacht gevraagd voor preventie van dementie. Waarom we dit doen? Op dit moment zijn in Nederland 270.000 mensen met dementie en dit aantal zal stijgen naar 690.000 mensen in 2055. Er is op dit moment nog geen behandeling voor dementie. Wetenschappelijk onderzoek heeft wel uitgewezen dat een gezonde leefstijl bij een deel van de mensen dementie kan voorkomen. We hebben ook steeds meer aanknopingspunten om mensen met dementie en hun naasten te helpen om te leven met de ziekte. Alzheimer Centrum Limburg zet zich met verschillende innovatieve onderzoeken in voor een beter leven met dementie of nog beter het voorkomen van dementie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’, het Adoptieproject, de Strain Studie, Tandem en onze lezingen en bijeenkomsten. We zien u graag terug bij een van onze symposia en dialogen in 2019.

Tot slot wensen wij u hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.

Prof. dr. Frans Verhey en prof. dr. Marjolein de Vugt


Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een email naar: info@alzheimercentrumlimburg.nl

Sluit de enquête