17 februari 2017

Nieuwsbrief ACL in Beeld - 6e editie

We kijken terug op een mooi en succesvol 2016 waarin alle medewerkers van Alzheimer Centrum Limburg zich weer vol enthousiasme hebben ingezet.  Eind vorig jaar werd de campagne L1mburg Helpt Onvergetelijkafgesloten met een onvergetelijk bedrag van € 283.000,-. Deze opbrengst wordt besteed aan diverse onderzoeksprojecten van Alzheimer Centrum Limburg van Maastricht UMC+, waaronder preventie van dementie. Het bedrag is opgehaald tijdens de tv-show L1mburg helpt Onvergetelijk op 21 september jl. en diverse activiteiten georganiseerd door heel Limburg.

De campagne L1mburg helpt onvergetelijk heeft bijgedragen aan de bewustwording over hoe wij onze samenleving dementievriendelijker kunnen maken en hoe je zelf de risico’s op dementie kunt verminderen. 

Prof. dr. Frans Verhey, directeur Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar neuropsychiatrie / ouderenpsychiatrie: “Doel was om met deze show minimaal € 150.000 voor Alzheimer Centrum Limburg op te halen voor onderzoeksprojecten naar een betere begeleiding van mensen met dementie en hun naaste familie. Het bedrag is dankzij het Dansgala van de drie gezamenlijke Rotary’s van Maastricht, het Teeke Zingen met Beppie Kraft en de verkoop van vergeet-mij-nietjes veel groter. Daar ben ik natuurlijk heel blij en vooral dankbaar voor.”

De opbrengst van de campagne L1mburg helpt onvergetelijkdraagt er toe bij om ook in het nieuwe jaar onze onderzoeken voort te zetten en zo bij te dragen aan een beter leven voor mensen met dementie en hun naasten. In deze nieuwsbrief leest u meer over diverse onderzoeken  en stellen een aantal nieuwe onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg zich aan u voor.

Namens Alzheimer Centrum Limburg willen we u danken voor uw steun en  u alle goeds voor het nieuwe jaar toe wensen!