16 augustus 2018

Nieuwe publicatie: Hoe dicht bij de praktijk staat het onderzoek naar eHealth interventies voor mantelzorgers van mensen met dementie?

In juli 2018 publiceerde promovenda Hannah Christie het eerste artikel van haar PhD-project, dat gaat over de implementatie van eHealth interventies voor mantelzorgers van mensen met dementie. eHealth interventies maken gebruik van het internet om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen. Voorbeelden van eHealth interventies die ontwikkeld zijn door het ACL zijn Myinlife (een online netwerk om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen) en Partner in Balans (een online zelfmanagement cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie). Met haar onderzoek wil Hannah nagaan hoe best deze mooie innovaties van onderzoek naar praktijk te vertalen. 

Het gepubliceerde artikel is een overzicht van wat er tot op heden in de wetenschappelijke literatuur geschreven is over het implementeren (naar de praktijk omzetten) van deze interventies. Om dit overzicht te verkrijgen hebben Hannah en collega Sara Bartels de abstracten van 2524 artikels gelezen. Van deze 2524 abstracten bleken er 122 relevant genoeg om in hun volledigheid te lezen. Uiteindelijk bleven er 46 artikels over die aan alle zoekcriteria voldeden. Er werden in deze 46 artikels 204 implementatiedeterminanten gevonden. Een voorbeeld van één van de gevonden determinanten is: “Deze interventie werd gemakkelijk naar de praktijk vertaald omdat het geïntegreerd kon worden in het bestaande zorgsysteem.” De 204 determinanten werden gegroepeerd in vier categorieën: determinanten geassocieerd met de eHealth interventie, determinanten geassocieerd met de mantelzorger, determinanten geassocieerd met de implementerende organisatie en determinanten geassocieerd met de bredere context.

De belangrijkste conclusies van dit artikel zijn dat (1) er weinig onderzoek is naar de implementatie van eHealth interventies voor mantelzorgers van mensen met dementie, in vergelijking met het onderzoek naar de effectiviteit hiervan, (2) implementatieonderzoek zich meer moet richten op de implementerende organisatie en de bredere context en (3) onderzoekers best van bij het begin over lange termijn financiering nadenken en hierbij moeten samenzitten met relevante partijen zoals lokale gemeentes, technologiebedrijven, ziekteverzekeraars, de mantelzorgers en andere belangenvertegenwoordigers.