Nieuwe keuzehulp 'Wel of niet onderzoek doen naar dementie?'

Onderzoekers van het MUMC+ en het Radboud UMC Nijmegen hebben in samenwerking met het NHG  een keuzehulp ontwikkeld die mensen met geheugenklachten, hun naasten en de huisarts kan ondersteunen bij de beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject naar dementie. De huisarts speelt een belangrijke rol bij deze beslissing.

Vaak beslissen de patiënt en de huisarts samen, waarbij er naast de medisch-inhoudelijke argumenten ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Soms zijn die niet altijd duidelijk voor de huisarts. Ook kunnen bepaalde verwachtingen rondom een onderzoek op een geheugenpoli of medicatie van de patiënt de beslissing om voor een diagnostiektraject te kiezen beïnvloeden.
De nieuwe keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek doen naar dementie?’ is te vinden op Thuisarts.nl.

Wetenschappelijk onderbouwd
De keuzehulp is ontwikkeld en wordt geëvalueerd aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de keuzehulp is onderzoek gedaan naar de afwegingen die mensen met geheugenklachten, hun naasten en huisartsen maken bij het besluit over een diagnostiektraject naar dementie. Ook is onderzocht welke wensen en verwachtingen ze hebben bij een keuzehulp.
Uit interviews met mensen met geheugenklachten en hun naasten bleek o.a. dat er behoefte is aan informatie over wat onderzoek naar dementie precies inhoudt (zowel bij de huisarts als op een geheugenpoli) en wat er verwacht kan worden van medicatie of andere vormen van ondersteuning indien er sprake is van dementie. Huisartsen vonden het met name belangrijk om patiënten en hun naasten te stimuleren de keuzehulp samen te gebruiken.

Projectinformatie
Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma ‘Memorabel’. Betrokken organisaties zijn naast het NHG, Alzheimer Nederland en een klankbordgroep bestaande uit mantelzorgers en mensen met dementie.

Sluit de enquête