Nieuw project: de zorg na een diagnose dementie - dat kan beter!

Het COGNISANCE-onderzoek is van start gegaan, gericht op nazorg na de diagnose dementie.

De diagnose dementie kan steeds vroeger gesteld worden, maar succesvolle behandeling is helaas nog niet mogelijk. De zorg na zo’n diagnose moet daarom goed worden ingericht. Een goede begeleiding is essentieel. Maar aan welke vormen van zorg hebben mensen met dementie en hun naasten behoefte? Wat hebben zorgprofessionals nodig om goede zorg te leveren?

Alzheimer Centrum Limburg probeert een antwoord te vinden op deze vragen. Tot op heden is er namelijk maar weinig onderzoek gedaan naar de periode net na de diagnose. Met het COGNISANCE-project (CO-desiGning demeNtia dIagnoSis ANd post-diagnostic CarE) onderzoeken dr. Claire Wolfs en drs. Vienna Kooijman de ervaringen met het diagnostisch proces. Op basis hiervan willen zij verbeterpunten in kaart brengen om deze zorg te verbeteren.

 “Samen met collega’s uit Australië, Canada, Engeland en Polen zullen wij een draaiboek ontwikkelen over hoe de zorg kan worden verbeterd. Dit zal dan vervolgens weer door andere landen overgenomen kunnen worden.” 

- Drs. Vienna Kooijman -

De hulp van mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals is hard nodig bij het verbeteren van de zorg. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dat kan! Neem gerust contact op met: vienna.kooijman@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête