Monodisciplinaire richtlijn 'Neuropsychologisch onderzoek bij lichte cognitieve stoornissen en dementie' online beschikbaar

Monodisciplinaire richtlijn 'Neuropsychologisch onderzoek bij lichte cognitieve stoornissen en dementie' online beschikbaar.

Vanaf heden is de monodisciplinaire richtlijn ‘Neuropsychologisch onderzoek bij lichte cognitieve stoornissen en dementie’ beschikbaar via de website van de sectie neuropsychologie van het NIP (https://www.psynip.nl/secties/neuropsychologie/). Deze richtlijnen van het NIP beogen de kwaliteit van het neuropsychologisch onderzoek te verbeteren. De aanbevelingen gedaan door de commissie zijn gebaseerd op zowel literatuuronderzoek als expertise aanwezig binnen de werkgroep.’

Sluit de enquête