Mensen met dementie betrekken bij onderzoek

Er wordt steeds meer dementie onderzoek gedaan waarbij mensen met dementie zelf actief betrokken zijn. Niet alleen als deelnemer, maar ook voor advies over de relevantie, opzet en uitvoering van je project. Maar wat is nu de beste manier om ze te betrekken bij onderzoek of innovatie?

Bij het Alzheimer Centrum Limburg hebben mensen met dementie bijgedragen aan de keuzehulp ‘wel of geen onderzoek naar dementie’ van thuisarts.nl, de website samenvooruitmetdementie.nl en het DISTINCT project. In het participatie kompas delen Iris, Maud en Pascale ervaring, tips en adviezen om mensen met dementie te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek:
https://participatiekompas.nl/mensen-met-dementie-betrekken-bij-onderzoek-en-ontwikkeling

Sluit de enquête