Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Meer gezondheidswinst en minder kosten

Op 27 mei is het advies Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen aangeboden aan minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Blokhuis van VWS door de Gezondheidsraad.

"Psychische aandoeningen en lichamelijke aandoeningen komen vaak samen voor en kunnen elkaar negatief beïnvloeden. De nadrukkelijk gescheiden inrichting van de zorg bemoeilijkt een integrale benadering van patiënten met een combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen. De Gezondheidsraad adviseert om te verkennen hoe een integrale benadering gestimuleerd kan worden. Bijvoorbeeld met maatwerk in de financiering, betere toegankelijkheid van preventieve zorg voor mensen met psychische problemen, meer coördinatie en aandacht voor samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten in richtlijnen en in de opleiding van zorgverleners. Oplossing van een dergelijk complex en breed probleem vraagt volgens de raad aanpassing op verschillende fronten tegelijk en van verschillende betrokkenen." (www.gezondheidsraad.nl)

Twee medewerkers van het Alzheimer Centrum Limburg (Carsten Leue en Ron Handels) hebben deelgenomen aan een adviesgroep van de Gezondheidsraad.

Download het volledige rapport hier

Sluit de enquête