17 maart 2018

Kick-off MijnBreincoach project

logo mijnbreincoach

Op zaterdag 17 maart 2018 is de bewustwordingscampagne ''We zijn zelf het medicijn'' van het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van de Universiteit Maastricht) gelanceerd in het Continium Discovery Center in Kerkrade.

Deze campagne loopt tot begin 2019 en is gericht op bewustwording van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Leefstijl is namelijk verantwoordelijk voor 30% van het aantal gevallen van dementie wereldwijd en slechts weinig mensen weten dit. Er zullen het komende jaar veel activiteiten worden georganiseerd in de provincie Limburg, allen in het teken van het thema ''hersengezondheid''.

verschillende betrokkenen geven elkaar hand tijdens kick-off mijnbreincoach

Op de campagnewebsite (www.wezijnzelfhetmedicijn.nl) kun je bekijken wanneer de campagne bij jou in de buurt komt en je kunt aansluiten bij een activiteit. Tijdens de lancering is ook de MijnBreincoach app beschikbaar geworden in de appstores, welke onderdeel is van de campagne. Deze app is gratis te downloaden en geeft je binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid op basis van 12 factoren (waaronder lichaamsbeweging, voeding, mentale activiteit en stemming). De app helpt je bij het zetten van kleine en haalbare stappen naar een gezondere leefstijl, en daarmee gezondere hersenen. Voor mensen die geen smartphone of tablet hebben, is de app ook beschikbaar als website.

De campagne heeft een ''vriendenprogramma'' voor bedrijven en instellingen die het vanuit maatschappelijk oogpunt zinvol en belangrijk vinden om zich aan te sluiten bij dit gezondheidsinitiatief. Zo hebben verschillende gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties, bibliotheken en winkeliers zich al aangesloten, bijvoorbeeld door het campagnemateriaal te verspreiden (op locatie of digitaal), of samen met ons een activiteit in het teken van hersengezondheid te organiseren. Op de campagnewebsite vindt u meer informatie over hoe ook u kunt aansluiten.

Achtergrond project

persoon houdt telefoon in hand met de app mijnbreincoach

Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd sterk toe. In Nederland wordt in de komende 25 jaar een verdubbeling verwacht van dit aantal tot meer dan een half miljoen mensen met dementie. Dit leidt niet alleen tot toenemende zorgkosten voor dementie (een stijging van 3% per jaar) maar ook tot een verminderde kwaliteit van leven voor zowel de persoon met dementie zelf, als ook voor naasten. Ondanks tijdrovend en kostbaar wetenschappelijk onderzoek, is er nog steeds geen medicijn dat dementie kan genezen. In het wetenschappelijk onderzoek is er in toenemende mate aandacht voor preventie van dementie. Ondanks dat dit veelbelovende aanknopingspunten zijn om dementie te voorkomen of uit te stellen, blijkt echter uit recent Limburgs onderzoek dat nog maar weinig mensen (slechts 1 op de 2) op de hoogte zijn dat een gezonde leefstijl kan leiden tot gezondere hersenen.

Lees hier meer over MijnBreincoach.