Kick-off bijeenkomst Adoptieproject

Op donderdag 4 februari kwamen de projectgroep en adviesgroep van het Adoptieproject: Jong adopteert Oud bij elkaar voor een digitale kick-off meeting. Het gaat hier om een doorontwikkeling en uitbreiding van het Adoptieproject van ACL en Alzheimer Nederland. De projectgroep en adviesgroep wordt gevormd door personen afkomstig van welzijnsorganisaties, ouderenvertegenwoordigers, zorginstellingen, expertisecentra, private organisaties, ervaren voorlichters binnen Alzheimer Nederland en ervaringsdeskundigen. Dank allemaal voor jullie enthousiasme en waardevolle suggesties!

 De bijeenkomst werd gestart met een overzicht van het project en een korte schets van de geschiedenis van het Adoptieproject middels een tijdlijn. 

Daarna kreeg iedereen de kans om zichzelf en zijn/haar organisatie even voor te stellen.

Na een korte pauze werden de 3 fases van het project gepresenteerd en werd de 1e waardevolle feedback  van de adviesgroep verzameld.

Fase 1 Procesevaluatie

Doel: Verbeterpunten en ideeën identificeren waarmee het Adoptieproject verder doorontwikkeld kan worden, rekening houdend met actuele overheidsmaatregelen (‘Covid-19 proof maken’), en met aandacht voor duurzame implementatie. Hiervoor zullen we in gesprek gaan met diverse doelgroepen (basisschoolkinderen, leraren, medewerkers zorginstelling en voorlichters Adoptieproject). Hierbij zal ook kritisch naar de bestaande projectmaterialen gekeken worden (draaiboek, gastles, flyer) en deze zullen aan de hand van de feedback geoptimaliseerd worden. 

screen

Fase 2 Opschalen Alzheimer Nederland

Doel: In de tweede fase in het project is het doel om het project verder verspreiden naar nieuwe regio’s en binnen de bestaande regio’s in heel Nederland. Om dit te bereiken zullen we nieuwe voorlichters Adoptieproject binnen Alzheimer Nederland werven en opleiden, de landelijke bekendheid van het project vergroten, en nieuwe wervende materialen ontwikkelen. 

Fase 3 Exploratieve effectstudie

Doel: Er zal een exploratieve effectstudie worden uitgevoerd met als hoofddoel het onderzoeken of het Adoptieproject kennis en attitude over dementie vergroot bij kinderen en het welbevinden vergroot en gevoelens van eenzaamheid verminderd bij mensen met dementie woonachtig in een zorginstelling. Voor deze effectstudie zullen de mensen met dementie en de kinderen het uitgangspunt vormen en zullen de gegevens zowel kwalitatief als kwantitatief verzameld worden.

Het was een inspirerende bijeenkomst, en we danken iedereen voor hun deelname en waardevolle suggesties.

Deze doorontwikkeling en uitbreiding van het Adoptieproject wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw, in het kader van het programma Versterking aanpak eenzaamheid, binnen het landelijke initiatief ‘Een tegen Eenzaamheid’.

Sluit de enquête