Keuzewijzer Dementie Maastricht en Heuvelland geactualiseerd!

De Keuzewijzer Dementie voor de regio Maastricht en Heuvelland is geactualiseerd. Deze brochure biedt een overzicht van de hulp, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Maastricht en Heuvelland.

De Keuzewijzer Dementie voor de regio Maastricht en Heuvelland is geactualiseerd. Deze brochure biedt een overzicht van de hulp, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Maastricht en Heuvelland.

De zorg voor een naaste met dementie is waardevol, maar kan ook intensief zijn. Door op tijd hulp en ondersteuning te krijgen lukt het mensen met dementie en hun naasten (mantelzorgers) beter om op een verantwoorde en prettige manier thuis te blijven wonen. Wij hopen dat deze brochure mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligers en professionals helpt bij het vinden, aanvragen en organiseren van de ondersteuning die in de verschillende fases van het dementieproces nodig is. 

Aan de hand van veelvoorkomende vragen biedt het boekje veel informatie over websites, organisaties en zorgaanbieders die u verder kunnen helpen om de zorg voor een naaste met dementie beter vol te kunnen houden. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk praktische informatie gegeven hoe u daar gebruik van kunt maken. Een voorbeeld, hoofdstuk 2 behandelt de vraag ‘dementie en nu..?’ In dit hoofdstuk treft u informatie over websites en organisaties die u verder kunnen helpen na de diagnose. Maar u kunt er ook lezen over zaken die nog verstandig zijn om te regelen.

Hier kunt u de digitale versie van de Keuzewijzer Dementie inzien.

Er staat veel informatie in de keuzewijzer. Tips voor het verbeteren of aanvullingen zijn welkom en kunnen doorgegeven worden aan: keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl

De keuzewijzer Dementie is het resultaat van intensieve samenwerking tussen Alzheimer Centrum Limburg en Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland en financiële steun van alle ketenpartners van Hulp bij dementie in Maastricht Heuvelland, waaronder alle zes gemeenten in de regio, Mumc+, ZIO, Envida, Thuiszorg Groot Limburg, Sevagram, Privazorg Maastricht,SGL, Metggz, Mondriaan zorggroep, Lionarons, Steunpunt mantelzorg Limburg, Nobama Care en natuurlijk de  Alzheimer Nederland afdeling Zuid Zuid-West Limburg. 

Keuzewijzer dementie 2023
 
Sluit de enquête