Hulp aan mantelzorgers dreigt vast te lopen

Financiële samenwerking ontbreekt bij mantelzorgondersteuning

Vanuit VitaValley werd recent een maatschappelijke businesscase, gebaseerd op de Social Return on Investment (SROI) methodiek, opgesteld voor Partner in Balans (PiB). PiB is een door Vilans erkende effectieve interventie voor de langdurende ouderenzorg. Het online programma is ontwikkeld binnen het ACL en gericht op naasten van mensen met dementie of de ziekte van Parkinson en ondersteunt hen bij het behouden van een gezonde balans in het dagelijks leven. De maatschappelijke businesscase voor Partner in Balans is positief, iedere geïnvesteerde euro levert € 3,60 op aan maatschappelijke en economische opbrengsten. Toch dreigt de opschaling nu vast te lopen door schotten in de bekostiging van zorg. 

Mantelzorger Frans Lemmers: “Het is erg dat slechts 30% van de mantelzorgers van mensen met dementie ondersteuning krijgen. Dit aantal zou veel hoger moeten zijn. Het programma van Partner in Balans heeft mij geholpen om niet ‘om te vallen’ en sterker in mijn schoenen te staan zodat mijn vrouw ook langer thuis kon blijven wonen.”

Meer lezen over SROI en hoe nu verder? Zie: https://vitavalley.nl/hulp-aan-mantelzorgers-dreigt-vast-te-lopen/

Meer weten over Partner in Balans? Bezoek de website www.partnerinbalans.nl of kijk de korte video over het programma https://www.youtube.com/watch?v=VsWQNUTbXRw

Sluit de enquête