Grote ZonMw subsidie voor onderzoek naar verkleinen van dementierisico

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht/ Maastricht UMC+ hebben, als hoofdaanvrager van een landelijk consortium voor dementie risico reductie (Nederlands Dementie Preventie Initiatief (NDPI)) bericht gekregen dat zij ruim drie mln euro ontvangen van ZonMw. Hiermee gaan zij de komende vier jaar, met 11 partners uit de wetenschap, onderwijs, zorg en maatschappij, werken aan een hersengezond Nederland. De subsidie is onderdeel van de Nationale Dementie Strategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Eén op de vijf Nederlanders krijgt een vorm van dementie. De ziekte is nog steeds niet te genezen of adequaat te voorkomen, en heeft een grote impact op de levenskwaliteit. Uiteindelijk overlijden mensen aan dementie. Het is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

Onderzoeksprogramma Dementie
Voor een doorbraak in de bestrijding van dementie én de zorg voor mensen met dementie, werken onderzoekers daarom intensief samen. Zij doen dit onder andere binnen het tienjarige Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) van ZonMw. Ook zorgverleners, onderwijsinstituten, ervaringsdeskundigen, kennisinstituten en bedrijfsleven maken deel uit van deze consortia (samenwerkingsverbanden). Via het onderwijs bereikt nieuwe kennis snel de werkvloer. Het Onderzoeksprogramma Dementie honoreert vier consortia met elk een eigen thema en focus. Ze gaan voor het einde van het jaar van start. Een vijfde consortiumaanvraag is nog in behandeling.

Consortium Risicoreductie – Leefstijl
Het NDPI consortium binnen het thema Risicoreductie – Leefstijl wordt geleid door dr. Sebastian Köhler, Universiteit Maastricht (hoofdaanvrager) en Prof. dr. Edo Richard, Radboud UMC (projectleider) en. Zij onderzoeken hoe je mensen beter kunt bereiken met preventieve boodschappen en welke interventies effectief zijn om dementie te voorkomen bij mensen met een verhoogd risico op dementie. De onderzoekers helpen mensen met een verhoogd risico om hun leefstijl te verbeteren.

Kijk hier voor het bericht vanuit ZonMw

Sluit de enquête