Grootschalig internationaal onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg: Alzheimer eiwitophopingen komen vaker voor dan verwacht

De ziekte van Alzheimer heeft een lange ziekteduur en een progressief beloop. Een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer zijn amyloïd eiwitophopingen in de hersenen die al heel vroeg in het ziekteproces plaatsvinden, tot wel 25 jaar voordat iemand de diagnose dementie krijgt.

Wat zijn de bevindingen?

Eerder deze week is een artikel van ACL-onderzoekers Willemijn Jansen en Olin Janssen gepubliceerd in het vooraanstaande vakblad JAMA Neurology. Zij presenteren hierin de nieuwste schattingen van hoe vaak eiwitophopingen in de hersenen van een grote groep mensen in verschillende fasen van de ziekte van Alzheimer voorkomen. Ze hebben daarvoor bestaande data verzameld van meer dan 19,000 personen uit 85 verschillende studies wereldwijd binnen de Amyloid Biomarker Study. De eiwitophopingen kunnen worden gemeten in het hersenvocht of door middel van een hersenscan. In deze studie werden vernieuwende datagedreven methoden gebruikt om deze schattingen te maken. De onderzoekers vonden dat in 50-jarige personen ongeveer 18% van de gezonde mensen eiwitophopingen had, en dat percentage liep op tot 54% in 90-jarigen. Dit is 10% hoger dan voorheen gedacht. Ook vonden ze dat de schattingen 10% hoger waren op basis van hersenvocht dan op basis van een hersenscan. Dit betekent dat de hersenvochtschattingen wellicht nauwkeuriger zijn dan hersenscans om mensen al vroeg in het ziekteproces op te sporen.

Waarom zijn deze bevindingen belangrijk?

Deze nieuwe schattingen zijn belangrijk omdat ze gebruikt kunnen worden om personen met eiwitophopingen zo vroeg mogelijk op te sporen, en de schattingen kunnen gebruikt worden om de inclusie van proefpersonen voor klinische trials te sturen. De studie laat ook zien dat veel waarde te behalen valt uit het hergebruiken en ‘recyclen’ van al verzamelde gegevens, en dat de kennis die zo wordt opgedaan kan worden gebruikt om de klinische praktijk en het zorgbeleid te verbeteren.

De studie zelf is hier terug te vinden: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2788270.

Sluit de enquête