16 juli 2018

GeheugenpoliMonitor

titelblad geheugenpolimonitor

Vorig jaar werd vanuit het Alzheimer Centrum Limburg en het Nederlandse Geheugenpoli Netwerk (NGN) de nieuwe versie van de GeheugenpoliMonitor uitgezet. Het primaire doel van deze monitor was het opnieuw in kaart brengen van alle geheugenpoli's in Nederland en een overzicht krijgen van hun organisatie en werkwijzen. De resultaten werden vergeleken met de eerdere inventarisaties in 1998, 2004 en 2009. Uiteindelijk ontvingen wij van 78 van de 91 geheugenpoli's een response. De resultaten zijn uitgewerkt en beschreven in een rapportage.

We willen graag alle deelnemende geheugenpoliklinieken bedanken voor hun bijdrage.

De digitale versie van de rapportage is te downloaden via deze link of onderaan deze pagina: https://server12.np.unimaas.nl/mhens/div1/monitor/rapportage_gpmonitor_2016.pdf

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Angélique Gruters, Alzheimer Centrum Limburg (angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl; tel: 043-3881321).