Eindsymposium MijnBreincoach

Maandag 11 maart was het project team in een volle Statenzaal van Provincie Limburg om de resultaten bekend te maken van onze bewustwordingscampagne ’Wezijnzelfhetmedicijn.nl’ / MijnBreincoach.

Maandag 11 maart was het project team in een volle Statenzaal van Provincie Limburg om de resultaten bekend te maken van onze bewustwordingscampagne ’Wezijnzelfhetmedicijn.nl’ / MijnBreincoach: een jaar lang heeft het Alzheimer Centrum Limburg via media, activiteiten en sociale media aandacht gevraagd voor hersengezondheid en dementiepreventie. 20% van alle inwoners van Limburg was bekend met deze campagne, en zij die er weet van hadden bleken een toename in kennis te laten zien, wat betreft leefstijlfactoren met invloed op hersengezondheid, die men zélf kan beïnvloeden. Alle inspanningen zijn hiermee niet voor niets geweest: preventie is mogelijk. Nu is het zaak om nationaal (misschien ook internationaal?) op te schalen. We hebben in NL immers al een preventieakkoord, waar dementiepreventie naadloos inpast.

 

 

Sluit de enquête