Dialoog rond dementie ''De AU van ouderdom: ouderenmishandeling vaak een ondergeschoven kindje''

Op dinsdag 7 november was er weer een dialoog rond dementie, ditmaal over de AU van ouderdom: ouderenmishandeling vaak een ondergeschoven kindje.

Op dinsdag 7 november was er weer een dialoog rond dementie, ditmaal over de AU van ouderdom: ouderenmishandeling vaak een ondergeschoven kindje. Er kwamen tijdens deze avond twee spreker aan het woord. Ron Warnier, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde en aandachtsfunctionair ouderenmishandeling, en Brianne van de Vondervoort, casemanager dementie. De sprekers spraken vanuit eigen ervaring en aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden, waardoor het onderwerp ouderenmishandeling op een begrijpelijke en toegankelijke manier werd besproken. De laagdrempelige lezingen gaven mooie aanzet tot discussie over onderwerp wat soms toch nog als taboe gezien werd. Dit dialoog moet ons op weg helpen om als maatschappij het onderwerp ouderenmishandeling makkelijker aan te kaarten zodat er niet direct met de vinger wordt gewezen de overbelaste mantelzorger.

Sluit de enquête