Dialogen rond Dementie: De invloed van dialect op het thuisgevoel en welzijn

Op woensdag 15 mei stond het dialect in de schijnwerpers tijdens de Dialogen rond Dementie. Jolien Makkinga, promovendus aan het MeertensInstituut en de Universiteit van Maastricht, vertelde over haar onderzoek over de invloed van dialect op het thuisgevoel en welzijn.

Op woensdag 15 mei stond het dialect in de schijnwerpers tijdens de Dialogen rond Dementie. Jolien Makkinga, promovendus aan het MeertensInstituut en de Universiteit van Maastricht, vertelde over haar onderzoek over de invloed van dialect op het thuisgevoel en welzijn. Mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk werd duidelijk dat dialect inderdaad een impact had op het thuisgevoel. Echter, bleek er ook een andere kant te zijn. Het kan namelijk ook een averechts effect hebben wanneer iemand een ander soort dialect of geen dialect  spreekt. Dan vond er in een verzorgingstehuis uitsluiting plaats. Zo werd geobserveerd dat bv tijdens de maaltijden of het kienen bewoners gingen zitten bij mensen uit dezelfde wijk of dorp. Ook werd verteld over talige leeftijdsdiscriminatie; een veel voorkomend fenomeen waarbij men de neiging heeft om o.a. met een luider volume, eenvoudigere woord keuze en met korte zinnen te praten tegen ouderen. Ook werd er dan gebruik gemaakt van andere omgangsvormen (bv jong of schat  i.p.v meneer)waar ouderen vaker moeite mee hadden.

Al met al was het een zeer leerzame avond waarbij ook aan het eind het publiek de interactie zocht met de spreker. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie terugvinden van deze avond.

 

Sluit de enquête