5 april 2020

Dementia care during COVID-19 - Verwijzing naar werk van ACL in The Lancet

In deze barre tijden is het voor zorgprofessionals een grote uitdaging om goede zorg te blijven leveren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wereldwijd wordt hier mee geworsteld en gezocht naar oplossingen. Een recent artikel uit China gepubliceerd in the Lancet, een gerenommeerd internationaal medische tijdschrift, heeft ons werk van Dr. Lizzy Boots en collega's  opgepikt en zij adviseren zorgprofessionals om psycho-educatie, zelfmanagement en consultatie voor mantelzorgers online te organiseren: Psychological counsellors could provide online consultation for carers at home and in nursing homes. Lees hieronder het volledige artikel in the Lancet over COVID-19 en dementie. Mooi te zien dat in deze barre tijden naar het werk van ACL verwezen wordt. 

Een van de mogelijke oplossingen is de inzet van het online zelfmanagement programma ‘Partner in Balans’. Dit programma wordt al door veel zorgprofessionals (o.a. casemanagers, psychologen, praktijkondersteuners) in Nederland gebruikt om mantelzorgers in deze moeilijke tijd een extra steuntje in de rug te bieden en zich minder eenzaam te voelen.

Partner in Balans heeft online modules voor naasten van mensen met dementie, dementie op jonge leeftijd en de ziekte van Parkinson. Partner in Balans is ontwikkeld door het Alzheimer Centrum Limburg. Bent u geïnteresseerd in Partner in Balans of wilt u meer informatie hoe u als hulpverlener hiermee aan de slag kunt? Kijk dan eens op www.partnerinbalans.nl of stuur ons een mailtje via info@partnerinbalans.nl