De website van INTenSE is online!

De website van INTenSE (Improving demeNtia care Through Self-Experience) is online! Het INTenSE-project is een ERASMUS+ project, met als doel een toolkit te ontwikkelen en een geïntegreerde, op technologie gebaseerde zelfervaringsinterventie te implementeren. Deze interventie moet de empathie en het begrip van zorgverleners en mantelzorgers voor de ervaring van het leven met dementie vergroten, en de kwaliteit van dementiezorg verbeteren. Alzheimer Centrum Limburg is een van de deelnemende partners in dit internationale project. Neem een kijkje op https://www.intenseprojectdementia.eu om meer te leren over dit ERASMUS + project en je direct aan te melden voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief, om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen.

Sluit de enquête