De dialoog aangaan over samen beslissen bij dementiediagnostiek

Op donderdag 15 september mocht ik als promovenda bij het Alzheimer Centrum Limburg iets vertellen over het onderzoek wat ik de afgelopen 3 jaar heb uitgevoerd tijdens de Dementie Dialoog in het MUMC+.

Hoewel een vroege diagnose dementie op dit moment mogelijk is, streven we naar een tijdige diagnose bij iedere patiënt. Dat wil zeggen een diagnose op het moment dat de patiënt en de naaste het gevoel hebben hier het meeste baat bij te hebben. 

Ik vertelde tijdens de dialoog over mijn onderzoek waarin ik mensen met zorgen over hun geheugen/dementie, hun naasten en huisartsen interviewde over hun overwegingen bij het besluit om te starten met dementiediagnostiek. Daarnaast vertelde ik over de keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek doen naar dementie’ (https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/wel-of-geen-onderzoek-naar-dementie ) die we tijdens het onderzoek hebben ontwikkeld om patiënten, naasten en huisartsen te ondersteunen bij het samen beslissen over dementie diagnostiek.

Het was een mooie ervaring om mijn bevindingen te delen met het publiek en hier de dialoog over aan te gaan!

Iris Linden
PhD student


Wil je de volgende keer ook deelnemen aan een dementie dialoog?

Meld je dan aan via dialogen@alzheimercentrumlimburg.nl. Dan word je op de hoogte gehouden over de volgende dialogen.

Sluit de enquête