Alzheimercentrum Limburg vult weer vacature bij Platform Mantelzorg Limburg in

Het bestuur van het Platform Mantelzorg Limburg (PML), de provinciale organisatie voor collectieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling over mantelzorg is een nieuwe koers ingeslagen. Meer dan voorheen ligt het accent op aandacht voor en communicatie met de Steunpunten Mantelzorg Limburg en andere organisaties die werken voor en met mantelzorgers. Het ACL is al jaren verbonden aan PML. Deze langdurige samenwerking zal vanaf 1 januari worden voortgezet door afvaardiging van Lizzy Boots, coördinator psychosociaal onderzoek binnen het ACL. Op deze wijze kunnen de verbindingen tussen mantelzorg steunende organisaties onderling, maar ook tussen werkveld en wetenschap, verder voortgezet worden.

Link: https://www.platformmantelzorglimburg.nl/alzheimercentrum-limburg-vult-weer-vacature-bij-pml-in/

Sluit de enquête