Alzheimer Centrum Limburg lanceert op Wereld Alzheimer Dag nieuwe website voor meer kwaliteit van leven voor dementie patiënten

Samen vooruit met dementie, een gids voor een leven met dementie

Dinsdag 21 september gaat de site www.samenvooruitmetdementie.nl van start om de levenskwaliteit van dementie patiënten te vergroten. De site richt zich op het verbeteren van het krijgen van een diagnose dementie en de zorg die daarop volgt. Het geeft mensen met dementie en hun familie goede handvaten en adviezen om op een positieve manier met dementie om te gaan. Persoonlijke verhalen, praktische tips van mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn gecombineerd met wetenschappelijk onderbouwde informatie over de diagnose, het omgaan met dementie en een goed leven met dementie.

De periode naar een diagnose dementie is vaak een emotionele achtbaan voor iemand met dementie en zijn naasten. “Wat staat mij en mijn gezin te wachten? Welke ondersteuning is er in de buurt en hoe maken we hier gebruik van? Hoe ziet mijn toekomst eruit en wat moet ik regelen?”. Dit zijn slechts een aantal vragen waarmee mensen na een diagnose worstelen. De website samenvooruitmetdementie.nl helpt hen hierbij en biedt de mogelijkheid om een persoonlijk plan te maken.  

Dit is precies waar het internationaal wetenschappelijk onderzoek COGNISANCE zich mee bezig heeft gehouden. Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ heeft meegewerkt aan dit onderzoek en mag als eerste in Nederland de website www.samenvooruitmetdementie.nl lanceren. In Nederland, Australië, Canada, Polen en Verenigd Koninkrijk is samen met mensen met dementie, hun mantelzorger en zorgverleners gekeken naar wat de ervaringen zijn na een diagnose dementie en hoe we deze kunnen verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie, emotionele ondersteuning en contact met anderen. Dit is de basis geweest om deze website te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de site samenvooruitmetdementie.nl en hulp na de diagnose dementie? Donderdag 21 oktober aanstaande organiseert Alzheimer Centrum Limburg om 19.30 uur een online talkshow met het thema Samen vooruit met dementie. Te gast zijn o.a. prof. Frans Verhey en psycholoog Claire Wolfs van het Maastricht UMC+. De presentatie is in handen van Kirsten Paulus, dagvoorzitter en presentator van het L1 tv-programma 'Avondgasten' en L1NWS. U kunt van tevoren of tijdens het programma vragen stellen. Het webinar is gratis. Aanmelden kan via een mail aan: p.snijders@hfl.nl. U ontvangt daarna de inlogcodes.  

Sluit de enquête