Adoptieproject op online regiotour 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'

De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis' verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. 

De regiotour is een vervolg op de landelijke conferentie met als doelstelling het verbinden van bestaande regionale netwerken. ACL verzorgde binnen de Regiotour Limburg op 7 juli een sessie binnen het thema Ouderen en jongeren werken samen binnen het onderwijs, over het Adoptieproject: Jong en oud, samen op weg naar een dementievriendelijke samenleving.

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. In het Adoptieproject van Alzheimer Centrum Limburg (ACL) in samenwerking met Alzheimer Nederland worden verschillende generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht: basisschoolleerlingen gaan structureel op bezoek bij mensen met dementie. Kinderen leren zo de wereld van de oudere met dementie beter te begrijpen en respecteren. In deze sessie leerden deelnemers meer over het Adoptieproject, het belang van intergenerationele projecten en de wetenschappelijke achtergrond, en gingen we in gesprek met betrokkenen om meer over hun ervaringen te horen. COVID-19 heeft de uitvoer van het project bemoeilijkt, maar we proberen steeds te kijken naar wat er wél nog mogelijk is. Het publiek werd van harte uitgenodigd om in deze sessie met ons mee te denken.

Ook was er in deze sessie aandacht zijn voor verdere initiatieven rondom dementie binnen het onderwijs. Zo spraken we met Sophie en Stef, leerlingen van het Bernadinuscollege Heerlen, over het Technasium en een bordspel  over dementie dat zij vanuit een opdracht van ACL hebben ontworpen, Loes van de Voort en Joyce Broekman, Ketenregisseur en Casemanager van Hulp bij dementie Midden-Limburg, over voorlichting in de provincie, en spraken we met Margreet Melman, initiator Ontmoetingen Online, over deze interactieve tool en de toekomstplannen in samenwerking met het Adoptieproject en Sevagram.

Sprekers:
Fania Dassen, coördinator Adoptieproject Alzheimer Centrum Limburg
Niels Janssen, post-doc onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg

U kunt hier de sessie terugkijken: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/ouderen-en-jonge…

Sluit de enquête